AIS-sändare – därför kan den vara ditt bästa redskap

Har du övervägt att införskaffa en AIS-sändare till ditt fartyg, din båt eller annan form av sjöfordon? Det kan vara många fördelar med det. Innan du väljer första bästa AIS-sändare, kan det dock vara relevant att få en liten inblick i vad det egentligen är och vad den kan göra.

Här på sidan guidar vi dig genom allt du behöver veta om AIS-sändare. Vi gör dig klokare på vad det egentligen är, hur den fungerar och varför det är en väldigt bra idé att utrusta sig med en sådan ombord. Läs vidare här, och bli klokare på AIS-sändare.

Vad är en AIS-sändare?

Vi börjar med att titta närmare på vilken betydelse en AIS-sändare egentligen har. AIS står för Automatic Identification System. Så grovt översatt rör det sig således om ett system som automatiskt identifierar ditt fartygs identitet.

Det är ett system som visar andra fartyg var ditt fartyg befinner sig. Därutöver kan du även få en överblick över var andra fartyg befinner sig, i förhållande till ditt fartyg. På sätt och vis kan man likställa det med en GPS för fartyg. Det avges dock mer information än bara fartygets position, när det gäller den här typen av sändare.

Det är inte enbart fartyg och liknande sjöfordon som nyttjar AIS-sändare. Även på fastlandet kan man ha stor nytta av dem. Det är dock en annan form av AIS-sändare. Det är vanligtvis Sjöfartsverket, som samlar in all den data som skickas ut från diverse AIS-sändare, som använder dem inne på land.

Hur fungerar en AIS-sändare?

Om vi tittar lite närmare på det tekniska för en AIS-sändare, så rör det sig om ett system som automatiskt ansvarar för att skicka de nödvändiga uppgifter, som det finns om ett fartyg, till andra. Det sker helt automatiskt och med jämna mellanrum. Det säkerställer att ditt fartygs uppgifter hela tiden är uppdaterade.

Det är flera olika uppgifter om fartyget, som AIS-sändaren fångar upp och skickar ut till andra. Dessa uppgifter inkluderar:

  • Fartygets namn
  • Fartygets geografiska position
  • Fartygets anropssignal
  • Fartygets hastighet
  • Fartygets djupgående
  • Fartygets kurs
  • Fartygets destination

Detta är endast några av de uppgifter som kan skickas med en AIS-sändare.

När behöver du en AIS-sändare?

Det finns några särskilda krav på när du måste använda en AIS-sändare, och när det är frivilligt. Om du har ett större fartyg krävs det att det är utrustat med en AIS-sändare. Därutöver ska det vara en klass A AIS-sändare. Detta beror på att de stora fartygen behöver ett mer avancerat system.

Det finns flera olika faktorer som kan avgöra om det är tal om ett större fartyg. Om du har ett fartyg som är över 300 bruttoton, är kravet en klass A AIS-sändare. Så är även fallet om du har en fiskebåt som är över 15 meter lång.

Slutligen är det även krav på att alla passagerarfartyg är utrustade med en klass A AIS-sändare.

Om du har ett fartyg som inte faller in under ovanstående, så är det inte ett krav på att du måste ha en AIS-sändare. Det är dock många som ändå väljer att ha det, då det är ett bra redskap att ha ombord. Så kan det till exempel vara för mindre fritidsfartyg.

I sådana fall kan man istället välja en klass B AIS-sändare. Dessa är ofta lite billigare än klass A. De kommer dock inte uppdatera fartygets uppgifter lika ofta som en klass A.

Vad är skillnaden på en AIS-sändare och en fartygsradar?

Många förväxlar en AIS-sändare med en fartygsradar. Det är dock två helt olika saker. En fartygsradar är mer uppmärksam på objekt som befinner sig inom ett skäligt avstånd från ett fartyg. Därutöver kan den inte alls ge lika mycket information som en AIS-sändare.

En fartygsradar kommer vanligtvis enbart upplysa om objektets position. I vissa fall kan fartygsradarn göra vissa beräkningar för vilken hastighet det gällande objektet har, samt vilken kurs det håller. En fartygsradar är således lite mer begränsad jämfört med en AIS-sändare.

En AIS-sändare är live på ett annat sätt än en fartygsradar. AIS-live gör det nämligen möjligt att se längre bort, än bara vad som sker i närheten av ett fartyg.

Här ses ett exempel på AIS-live.

Här ses ett exempel på AIS-live.

AIS-live gör det möjligt att se var diverse fartyg befinner sig i världen. Om man vill, kan man få mer information om ett specifikt fartyg. Detta ses på nästa bild.

Här kan du se vilken information du bland annat kan få med AIS-live. Här anges bland annat fartygets namn, vilken typ av fartyg det är, vart det seglar från och till, hastighet, kurs, djupgående och så vidare.

Denna typ av information skulle inte en fartygsradar kunna ge. Därför är det ofta en fördel att använda en AIS-sändare, om du vill ha full överblick.

Ett användbart redskap som kan rädda liv

En AIS-sändare kan vara ytterst användbar i många olika situationer. Den kan bidra till att ge en bättre överblick över ens omgivning ute på öppet hav. Den är dock även ytterst användbar för människor på fastlandet, där det är relevant att ha full överblick.

En AIS-sändare kan medverka till att minska förekomsten av olyckor ute till sjöss. Den ser nämligen till att omkringliggande fartyg får nödvändig information. De många olika uppgifterna om fartyget gör att andra fartyg lättare kan bilda sig en bättre överblick över om det finns en risk för att fartygens rutter ska korsa varandra. Man kan därför korrigera kursen mycket tidigare, så att olyckor undviks.

Om en olycka sker till sjöss, kan AIS-sändare även vara ett sätt att klara upp det på. Det kan exempelvis vara Sjöfartsverket som undersöker AIS-datan, för att komma fram till orsaken bakom olyckan. Det kan medverka till att minska förekomsten av framtida olyckor, då man lättare kan hitta orsaken till olyckan.

En AIS-sändare är kort sagt ett väldigt bra redskap, som kan vara oumbärligt att ha monterat ombord på ett fartyg.