Modernt sjöröveri – så görs det idag

En döskalle som segel. En lapp för ögat. Träben. Ruttna tänder. En halv flaska rom. Det är säkert så många tänker när man pratar om pirater. Det är ofta på detta sätt som pirater illustreras i filmer och böcker. Kanske var det även så förr. Den moderna piraten skiljer sig dock helt från det vi är bekanta med från förr.

Här på sidan tar vi en närmare titt på hur modernt sjöröveri sker. Du bli klokare på var de vanligen håller till, och hur de bär sig åt. Läs vidare här på sidan och få en helt ny syn på hur modernt sjöröveri genomförs, så att du bäst möjligt kan undvika det.

Den moderna piraten plundrar inte på samma sätt som förr

Förr i tiden var pirater kända för att plundra fartyg på allt de ägde och hade. De tog således allt som kunde vara av värde ombord på ett fartyg. Så är dock inte fallet med moderna pirater.

Moderna pirater nöjer sig inte med allt av värde som finns ombord. De tänker mer långsiktigt och i flera steg. I modernt sjöröveri utgår piraterna i allt större grad från att ta fartyg som gisslan mot en lösensumma.

Moderna pirater har insett att det finns mycket mer pengar att tjäna om de genomför denna form av kapning. Därför har det skett en utveckling i den form av utbyte piraterna får med sig, när de kapar ett fartyg.

Vem utsätts vanligtvis för sjöröveri?

I grund och botten kan alla i en båt utsättas för sjöröveri om man befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Det är dock i synnerhet större fraktfartyg eller andra typer av företagsfartyg som utsätts för sjöröveri.

Detta beror på att det vanligtvis står ett företag bakom, som kan betala lösensumman. Alternativt kan det även stå en nation bakom, som är mer villig att betala lösensumma för ett fraktfartyg med många människor ombord framför ett fartyg med endast ett fåtal människor ombord.

Det innebär dock inte att man inte kan utsättas för sjöröveri om man är på jorden runt-resa med sin familj. Det kan faktiskt ske, och det finns det dessvärre flera exempel på. Därför finns det ingen garanti för att man ska kunna undvika sjöröveri, oavsett vilken sorts fartyg man seglar med.

Så kapar piraterna fartyg idag

Den moderna piraten har mycket mer utrustning till hands, som kan hjälpa till med kapningen. En välutrustad vapenarsenal är till exempel ett vanligt kännetecken för moderna pirater.

När pirater vill kapa ett fartyg, görs det inte längre med de traditionella piratfartygen, som man känner igen från förr. Piraterna har nu enklare och mer effektiva fordon till hands. Det är därför inte ovanligt att pirater kapar fartyg med endast en snabb motorbåt och stegar för att komma ombord på fartyget.

Det finns dock även fall när de använder sig av så kallade moderfartyg. Det är större fartyg, som gör det möjligt för piraterna att ta sig längre bort från kusten för att kapa fartyg.

Haven omkring Somalia är några av de farligaste platserna

Om du ska segla i närheten av Somalia så gäller det att vara försiktig. Det är nämligen i synnerhet här som det föreligger en stor risk för sjöröveri. Det finns flera orsaker som lett till den här utvecklingen i Somalia.

Först och främst, så finns det inte någon kustbevakning i Somalia. Det har haft den effekten att fiskare kunnat komma från när och fjärran för att fiska illegalt kring de somaliska kusterna. Flera somaliska fiskare kände då att de tvingades bort från kusterna, där det fanns möjlighet att fånga fisk.

Detta resulterade i att de somaliska fiskarna började gå till motangrepp på fiskefartyg längs den somaliska kusten. Det började som en slags frihetskamp, som utvecklat sig till sjöröveri.

Till att börja med påstås det enbart ha varit fiskebåtar som utsattes för angrepp. Därefter blev även fraktfartyg utsatta för angrepp. Här var bakgrunden dock en annan. Här var anledningen att fraktfartygen efterlämnade giftigt avfall i vattnet nära Somalia.

Det går dock rykten om att det inte enbart är på grund av hämnd som fiskare i Somalia har utvecklats till pirater. Det kan även vara tal om girighet efter att de kommit fram till hur mycket pengar det finns att hämta genom att kapa fartyg och sedan begära en lösensumma.

Hur skyddar man sig mot pirater?

Det bästa sättet att undvika pirater är att hålla sig borta från de havsområden där risken för kapning av pirater är stor. Det är dock inte alltid det är möjligt. I vissa fall är det nödvändigt att ta sig runt Afrikas Horn och det är i synnerhet här som det föreligger stor risk för sjöröveri.

 Riskzon för sjöröveri

Riskzon för sjöröveri vid Afrikas Horn. Källa: Crfimmadagascar.org

Bilderna ovan visar hatt det är en hög risk att utsättas för sjöröveri vid Afrikas Horn. Om du befinner dig mellan kusten och de röda linjerna, finns det stor risk för att ditt fartyg kan kapas av pirater.

Om det är nödvändigt att ta sig ut på dessa kanter, är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder. Detta gäller oavsett om det är tal om mindre båtar eller större fraktfartyg. Alla kan utsättas för sjöröveri.

Man måste förbereda sig på att det värsta tänkbara kan inträffa. Det kan till exempel vara nödvändigt med sällskap av någon som kan skydda fartyget. Det kan även finnas ett behov av säkerhetspersonal ombord. Oavsett så bör det finnas en del klara procedurer för vad som ska göras om pirater skulle komma för tätt inpå.

Det kan vara nödvändigt med vapen ombord för att kunna skydda sig mot pirater. Vattenkanoner är inte ovanligt att se på fraktfartyg, då de kan användas för att få bort piraterna.

Något av det viktigaste är även att man har rätt utrustning för att hålla koll på andra fartyg som närmar sig ditt fartyg. Det kan nämligen hjälpa dig att sätta en plan i verket innan piraterna når fram till fartyget. På så vis kan du vidta dina försiktighetsåtgärder från start, och på så sätt förhoppningsvis undvika att piraterna lyckas med angreppet.