Stockholms hamn – en hamn med en uppsjö av möjligheter

Stockholms hamn ligger på Sveriges östra sida och har kust mot Östersjön. Stockholms hamn har flera olika kännetecken. Här kan bland annat nämnas attraktiva områden med specialterminaler, som kan hantera olika former av gods som kommer till hamnen.

Därutöver ligger hamnen, sett ur många aspekter, väldigt bra belägen. Både passagerare och företag transporterar gods till och från hamnen, och kan dra fördel av hamnens attraktiva placering.

Här på sidan tittar vi närmare på de saker som kännetecknar Stockholms hamn. Läs vidare här och få insikt i de många faciliteter som finns i Stockholms hamn.

En hamn som sträcker sig över flera områden

Stockholms hamn består av flera olika områden. Det innebär att hamnen kan erbjuda flera faciliteter på de olika områdena. Dessa områden omfattar:

  • Nybrokajen
  • Strömkajen
  • Värtahamnen
  • Stadsgården
  • Skeppsbron
  • Frihamnen
  • Loudden

Du kan se en översikt över de olika områdena som Stockholms hamn består av, på kartan nedan.

Karta över områden i Stockholms hamn. Källa: Portsofstockhoilm.com

Var och ett av dessa områden har terminaler med olika fokusområden. Nybrokajen och Strömkajen används i synnerhet till olika former av sjöfartstrafik som involverar passagerare. Dock har även Värtahamnen och Stadsgården med passagerare att göra, då dessa områden fokuserar på färjetrafik. Färjetrafiken inkluderar även frakt av olika typer av gods.

Stadsgården kännetecknas även för att ta emot många kryssningsfartyg. Det gäller både på hög- och lågsäsong. Under sommarsäsongen finns det även många kryssningsfartyg vid Skeppsbron och Frihamnen.

Frihamnen är även ett område med stort fokus på containerhantering. Det är nämligen här containerterminalen i Stockholms hamn ligger. Loudden kännetecknas som ett område som har mycket med olja och fossila bränslen att göra.

Hantering av alla typer av gods

De många olika områdena som är kopplade till Stockholms hamn gör att hamnen kan hantera olika typer av gods. Det är allt från bulkgods till containergods och passagerare.

Det finns bland annat flera terminaler som kan hantera olika typer av bulkgods. Detta inkluderar bland annat sand, cement och tankbilar, som lastas och lossas på särskilda terminaler, som är specialister på bulkgods.

Containerterminal med vidare tillgång till svenska konsumenter

En av de viktigaste terminalerna i Stockholms hamn är containerterminalen. Placeringen av hamnen och terminalen är ytterst attraktiv. Det finns nämligen bra möjligheter att skicka gods vidare till Sveriges många konsumenter. Inom en radie på 200 km. motsvarande en transporttid på tre timmar, är det möjligt att nå ut till en förhållandevis stor marknad med över tre miljoner invånare.

Containerterminalen består av flera olika faciliteter, som bidrar till att effektivisera containerhanteringen. Vid denna terminal finns det även väldigt bra möjligheter att frakta gods med andra transportmedel än fartyg.

Det finns direktanslutning till järnvägsnätet. Stockholms hamn har ett samarbete med ett externt företag som kan hjälpa till med transport just via järnvägsnätet. Det finns således även goda förutsättningar för att få gods transporterat till hamnen via järnvägsnätet.