Yrkesfiske – allt du behöver veta om yrkesfiske

Yrkesfiske har blivit ett hett yrke, och det finns flera anledningar till det. Bland annat kan det finnas mycket pengar att tjäna på yrkesfiske. Det krävs dock en bra säsong och bra utrustning. Det kan nämligen även vara en industri där pengar går förlorade.

Intäkterna inom yrkesfiske kan gå både upp och ner, både från säsong till säsong och från båt till båt. Det går därför aldrig med säkerhet att förutse om det blir en lönsam verksamhet.

Här på sidan tittar vi lite närmare på yrkesfiske. Vi ser över några av de bestämmelser som du måste vara uppmärksam på. Därutöver tittar vi även på var i världen det utförs mest yrkesfiske, och var det emellanåt kan vara farligt att bege sig ut i detta yrke. Läs vidare och bli klokare på yrkesfiske.

Internationella bestämmelser som du ska vara uppmärksam på

När du vill bege dig ut i yrkesfisket, finns det en del internationella bestämmelser som du måste följa. Det kan finnas många olika regler som gäller internationellt. Det kan vara allt från vilken sorts fisk som får fiskas och när, till var det får fiskas.

I det här avsnittet tittar vi närmare på några av de internationella föreskrifter som antagits av flera länder.

Reglering av valfångst

Under år 1946 antogs en internationell bestämmelse för valfångst. Detta berodde på att vissa valarter var hotade, och därför önskade man göra en insats för att minska fiske av dessa sorters valar.

I dessa bestämmelser finns bland annat regler för var man får och inte får fånga valar. Därutöver finns det även regler för hur många valar som får fångas av specifika valarter, och vilka storlekar de måste ha.

Bestämmelse om fångsten av krill

År 1980 antogs en bestämmelse för fiske av krill. Vid den tiden var man rädd för att det skulle fiskas för mycket krill omkring Södra Ishavet vid Antarktis. Här fanns nämligen andra djurarter som var beroende av krill, som exempelvis sälar, valar och andra arter.

För att säkerställa goda levnadsförhållanden för dessa arter upprättades bestämmelser för hur krillen skulle få fångas samt i vilka perioder krill skulle få fiskas.

Bestämmelser för olagligt, icke-rapporterat och oreglerat yrkesfiske.

År 2009 antogs bestämmelser gällande olaglig, icke-rapporterad och oreglerat yrkesfiske. Bestämmelserna går ut på att länder, som varit med och tagit fram bestämmelsen, ska minska förekomsten av ovan nämnda former av yrkesfiske i deras länder.

Det vill säga att länderna ska förhindra olagligt fiske från båt eller fartyg som inte har tillåtelse att fiska på deras område. Bestämmelserna omfattar strikta hamnstatsåtgärder som medlemsländerna ska följa.

Detta är endast ett litet axplock av de internationella bestämmelser som finns inom yrkesfiske. Innan du provar lyckan inom yrkesfiske, är det viktigt att du sätter dig in i alla de internationella bestämmelser som är relevanta för dig.

Tänk på de lokala reglerna och bestämmelserna för yrkesfiske

Även om det finns flera internationella bestämmelser för yrkesfiske, så förekommer det vanligtvis även lokala regler som ska efterföljas. Det kommer således vara skillnad på reglerna och bestämmelserna för yrkesfiske, beroende på vilket land du vill fiska i.

Då det kan vara stora skillnader från land till land, kommer vi inte dyka ner för djupt i det. Du ska dock vara uppmärksam på att det kommer finnas lokala regler. Det är därför viktigt att du undersöker dem innan du tar språnget ut i yrkesfiskeäventyret.

Var utförs mest yrkesfiske i världen?

På världsplan fiskas väldigt mycket fisk inom yrkesfiskebranschen. Tabellen nedan visar hur mycket fisk som fiskas inom yrkesfiske, och hur många som produceras i akvakultur.

År 2016 uppgick yrkesfisket till 90,91 miljoner ton världen över. Fisk producerad i akvakultur utgjorde 80,03 miljoner ton år 2016.

Yrkesfiske och fiskproduktion med akvakultur mätt i miljoner ton

Yrkesfiske och fiskproduktion med akvakultur mätt i miljoner ton. Källa: FAO.org

Då är den stora frågan vilket land som fångar mest fisk inom yrkesfisket.

Här råder det inga tvivel om att Kina är den stora vinnaren. De står för en stor del av fiskproduktionen i världen. Det har de gjort under många år.

Tittar man till exempel på hur mycket fisk som fångats i Kinas inhemska farvatten, låg de på över 2,3 miljoner ton år 2016. Efter dem hamnar Indien, som under 2016 fångade närmare 1,5 miljoner fisk i sitt inhemska farvatten.

Detta visar bara hur långt före Kina ligger när det gäller yrkesfiske.

Yrkesfiske kan vara med livet som insats

Även om det under perioder kan vara ytterst attraktivt att ge sig ut i yrkesfisket, så är det inte helt ofarligt. Det kan vara farligt att arbeta med yrkesfiske. Det beror bland annat på att arbetsförhållandena är väldigt annorlunda jämfört med de du har på land.

Som yrkesfiskare åker man ofta en bra bit ut till havs för att fiska. Det betyder även att man kommer långt bort från assistans, om det skulle behövas hjälp. Mycket kan gå fel ombord på en båt eller ett fartyg som har med yrkesfiske att göra. Säkerheten ombord är därför väldigt viktig.

För att öka säkerheten ombord är det viktigt med rätt säkerhetsutrustning. Det kan till exempel vara flytvästar, livbojar, rep, lyktor, visselpipor och så vidare. Säkerhetsutrustningen är dock inte allt som behövs. I tillägg krävs det även träning och utbildning.

Det är viktigt att yrkesfiskare är förberedda på vad de ska göra om något oväntat inträffar ute på havet. Om de inte är tränade för att det otänkbara kan ske, har de inte en chans att reagera på rätt sätt.

Det kan även vara viktigt med andra typer av utrustning. Det kan till exempel vara en AIS-sändare, så andra fartyg och människor på land kan se var du är, om du skulle behöva assistans i en nödsituation.

Det finns således många olika åtgärder man kan vidta för att öka säkerheten ombord. Ett av de viktigaste när det gäller yrkesfiske, är att man ska ha respekt för förhållandena på havet. Du kommer nämligen ut på gungande mark.