Containerfartyg – allt du behöver veta om containerfartyg

Har du någonsin funderat över vad som egentligen kännetecknar ett containerfartyg, eller vad ett containerfartyg kan frakta? Vi zoomar in på fraktfartyg, och gör dig klokare på vad det är samt varför det är en fantastisk uppfinning ur många olika aspekter.

Läs vidare här på sidan och få en helt ny syn på containerfartyg.

Vad kännetecknar ett containerfartyg?

Containerfartyg kännetecknas genom att de kan frakta ett stort antal containrar. Containerfartyg är designade för att kunna rymma många containrar såväl i lastrummet som på däck. Det speciella med containerfartyg är att containrarna kan stå staplade, när containrarna har samma mått. Man kan därför stapla många containrar på varandra.

Det är vanligtvis containerns storlek som avgör hur många containrar ett containerfartyg kan transportera.

Hur stort är ett containerfartyg?

Vi tittar här närmare på hur stort ett containerfartyg vanligtvis är. Det finns flera olika typer, vilket betyder att det även finns containerfartyg i olika storlekar. Här tittar vi närmare på några av de olika typer av containerfartyg som finns.

I det stora hela finns det fem olika typer av containerfartyg. Det är inte alla dessa containerfartyg som fortfarande förekommer.

De fem typerna av containerfartyg är:

  • Panamax
  • Post-Panamax
  • Suezmax
  • Post-Suezmax
  • Post-Malaccamax

Panamax-containerfartyg

Panamax-containerfartyg kommer ursprungligen från 1980-talet. Namnet Panamax kommer av att dessa containerfartyg skulle kunna segla genom Panamakanalen. Det innebar att det fanns en del tydliga begränsningar för containerfartygens mått.

Fartygen får maximalt vara 294,1 meter långa, 32,3 meter breda och ha en djupgång på 12 meter.

Även om det finns storleksbegränsningar, kan denna form av containerfartyg ändå rymma förhållandevis många containrar. Dessa containerfartyg kan vanligtvis transportera 4000-5000 TEU. En TEU är en container på 20 fot.

Post-Panamax-containerfartyg

Längre fram blev det möjligt att frakta containerfartyg på andra rutter än genom Panamakanalen. Det ledde till att man byggde en ny sorts containerfartyg som heter Post-Panamax. Här var det bland annat Maersk, som stod klara med den nya typen av containerfartyg år 1996.

Denna form av Post-Panamax-containerfartyg har plats för upp till 6400 TEU. Idag uppskattas det att ca. 30 % av containerfartygen i världen är av denna typ.

Dessa containerfartyg är något större än Panamax-containerfartygen. De är dock mer optimerade när det gäller av- och pålastning, som kan göras snabbare på Post-Panamax-containerfartyg.

Suezmax-containerfartyg

Med Suezmax-containerfartyg tar vi oss ännu en gång vidare till en typ, som har särskilt anpassade mått. Här är containerfartygets mått anpassade efter Suezkanalen. Det innebär att den här sortens containerfartyg vanligen är 50-57 meter breda och har en djupgång på 14,4-16,4 meter.
Dessa containerfartyg kan frakta ett stort antal TEU. Det kan vara tal om en last på ca. 12 000 TEU.

Post-Suezmax-containerfartyg

Denna modell har fått namnet Post-Suezmax, då måtten gör att detta containerfartyg inte kan segla genom Suezkanalen. De stora måtten innebär att denna typ av containerfartyg kan frakta ännu fler containrar än de föregående typerna. Här finns det utrymme för upp till 18 000 TEU.

Måtten för denna typ av containerfartyg är vanligtvis en bredd på 60 meter och en djupgång på maximalt 21 meter.

Post-Malaccamax-containerfartyg

Denna form av containerfartyg hör till några av de största i världen. Det är bara ytterst få hamnar som har kapacitet och storlek för att kunna ta emot denna form av containerfartyg. För närvarande är det endast Singapore och Rotterdam, som har tillräckligt stora hamnar för att ta emot denna typ av containerfartyg.

Containerfartyg, som går under Post-Malaccamax-containerfartyg, kommer inte kunna segla genom Malackasundet. Här får djupgången nämligen vara maximalt 25 meter. Containerfartyg med en djupgång på mer än 25 meter går således in under denna kategori.

Vad kan man frakta med ett containerfartyg?

Containrar på ett containerfartyg kan frakta all världens saker. Containrarna kännetecknas vid förmågan att transportera stora partier av varor. Detta gäller i synnerhet när det handlar om icke-styckegods. Det kan till exempel vara att det ska köpas ett större parti skor hem från utlandet. Här väljer man vanligtvis att frakta det med fartyg.

Då containerfartyg kan rymma så mycket som de gör, kan det fraktas mycket saker på bara ett fullastat containerfartyg.

En TEU kan vanligtvis rymma 8000 par skor. Om vi till exempel tar ett containerfartyg som rymmer 18 000 TEU, kommer det bli 144 miljoner par skor som kan fraktas med ett enda containerfartyg. Detta är bara för att få en förståelse för hur mycket som kan fraktas med ett enda containerfartyg.

Kampen om vattnet – de största containerfartygsföretagen i världen

Det finns många stora containerfartygsföretag i världen. Här ger vi dig en överblick över några av de största i världen.

Marknadsandelar för containerfartygsföretag.

Marknadsandelar för containerfartygsföretag. Källa: Marineinsight.com

Diagrammet ovan visar att Maersk Line har den största marknadsandelen när det gäller frakt med containerfartyg. Det näst största företaget är Mediterranean Shipping Company följt av CMA-CGM och China Ocean Shipping Company.

Maersk Line är kända för att ha några av de största containerfartygen i världen. Maersk Line är bland annat kända för sin Triple E-klass-flotta. Triple E-fartyg kännetecknas vid att leva upp till följande tre E:

  • Economy of Scale
  • Energy efficiency
  • Environmentally improved performance.

Det vill säga att dessa typer av containerfartyg ska ha stordriftsfördelar, vara energieffektiva och ha en förbättrad prestanda rent miljömässigt.

Vilken betydelse har containerfartyg?

Containerfartyg har en stor betydelse för företag, men även för konsumenter i allmänhet. Containerfartygen står nämligen för frakt av varor från hela världen, utan att det behöver ha en stor inverkan på slutpriset. Det kommer både företag och konsumenter till godo.

Då containerfartyg kan frakta så stora partier av diverse varor på en gång, kan transportkostnaderna hållas nere. Det medverkar till att vi till exempel kan få bananer för bara några kronor, trots att de fraktas hela vägen från Afrika eller Asien.

Innan containerfartyg fanns var det ofta dyrare att få varor från utlandet. Containerfartyg medverkar därför till att främja ekonomisk tillväxt över länder och kontinenter. Om det plötsligt inte skulle finnas containerfartyg, skulle det ha en stor inverkan världen över.