Trelleborgs hamn – den kortaste rutten till Skandinavien

Trelleborgs hamn är belägen som en av Sveriges sydligaste hamnar. Hamnen utgör en av Sveriges fem viktigaste hamnar. Därutöver är det den största RoRo-hamnen i Skandinavien. Vidare är Trelleborgs hamn den näst största hamnen när man ser till antalet ton gods som hanteras i hamnen.

Hamnen kan ta emot flera olika typer av fartyg. Vattendjupet ligger på 7,4-9 meter. Därutöver kan hamnen ta emot fartyg som har en längd på maximalt 240 meter. Hamnen har en kajlängd på totalt 2 000 meter. Utöver det sträcker sig hamnens område över 70 hektar.

Det är bara några av de allmänna kännetecken som hamnen har. Här på sidan tittar vi närmare på vad som annars kännetecknar Trelleborgs hamn.

Hantering av olika typer av gods

Trelleborgs hamn har kapacitet att hantera flera typer av gods. Det beror på att den har terminaler och olika kajer, som är reserverade för specifika typer av gods.

Terminalerna inkluderar bland annat en containerterminal, där man har en effektiv hantering av containrarna. Därutöver finns även bulkgodsterminaler. Hamnen är även känd för sin oljeterminal, som tar emot diverse oljetankers.

Hela två terminaler till intermodal transport

Trelleborgs hamn har hela två terminaler med intermodal transport. Det innebär att det finns goda möjligheter för att transportera gods till och från hamnen med andra transportmedel än fartyg. Det är i synnerhet järnvägsnätet som gör hamnen ytterst populär. Gods kan således enkelt fraktas till och från hamnen via järnvägsnätet från andra platser i Sverige.

Hamnen har även ett logistikcenter som förenklar hanteringen av diverse typer av gods, som kommer med olika transportmedel och eventuellt ska vidare med ett annat transportmedel. Allt sker inom logistikcentret, oavsett om det avser gods via järnväg eller lastbil. Logistikcentret sträcker sig över en area på 27 000 kvadratmeter.

Från logistikcentret hanteras gods med en vikt på maximalt 16 ton. Härifrån hanteras bland annat gods som virke, stål och gods placerat på pallar. Under årets gång är det upp till ungefär 15 000 ton gods, som hanteras i detta logistikcenter. En hamn med massor av färjerutter till och från.

Trelleborgs hamn ger möjlighet att frakta gods med färja till flera olika städer och länder. Det finns nämligen flera färjerutter till och från hamnen. Det är dock inte bara gods som kan fraktas med färja till och från hamnen. Det finns även färjerutter som kan ta passagerare till och från olika destinationer.

Det finns hela tre olika färjeföretag som erbjuder färjerutter till och från Trelleborgs hamn. De tre olika färjeföretagen kan tillsammans erbjuda rutter till fem olika destinationer.

De tre färjeföretagen är Stena Line, TT-Line och Unity Line. Stena Line erbjuder rutter från Trelleborgs hamn till Sassnitz och Rostock. Båda städer ligger i Tyskland. TT-Line erbjuder rutter till Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda. De erbjuder således rutter till Polen, Tyskland och Litauen.

Nedan ser du en översikt över färjerutter som TT-Line har till och från Trelleborgs hamn.

Rutter till och från Trelleborg

Rutter till och från Trelleborg med TT-Line. Källa: Ttline.com

Avslutningsvis har vi Unity Line, som erbjuder en rutt mellan Trelleborg och Swinoujscie, som är en stad i Polen.